Skip links

Klachtenbehandeling

Lief hoogsensitief stelt alles in het werk om ervoor te zorgen, dat de aangeboden diensten op een correcte en hoogwaardige manier worden geleverd. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over een onderdeel van de dienstverlening. Aangezien Lief hoogsensitief de tevredenheid van  haar klanten belangrijk vindt is er een klachtenprocedure.

Wanneer u niet tevreden bent over de gang van zaken of over de manier van handelen van één van de medewerkers van Lief hoogsensitief, kunt u bij Karin Simons een klacht indienen. Lief hoogsensitief staat open voor uw klacht. Enerzijds omdat we graag, binnen onze diensten, uw belang dienen, anderzijds omdat we dienstverlening van onze organisatie blijvend toetsen en verbeteren op basis van de wensen van onze klanten. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Klachten procedure:
Stuur een brief of email met uw klacht naar Lief hoogsensitief t.a.v. directie Karin Simons
Postadres: Lief hoogsensitief, Dotterbloemstraat 19. 5953 GZ Reuver
Email: karin@ liefhoogsensitief.nl

 • Beschrijf daarin wat er is gebeurd, wanneer dit is gebeurd en welke medewerker van Lief hoogsensitief hierbij betrokken is geweest. Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer en de datum.
 • Uw klacht wordt geregistreerd en u krijgt een bevestiging van ontvangst binnen 5 dagen.
 • De klacht wordt meteen in behandeling genomen.
 • Lief hoogsensitief onderzoekt uw klacht en evalueert deze en voert eventuele verbetering door.
 • U krijgt binnen 14 dagen schriftelijk antwoord van Lief hoogsensitief.
 • Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de deelnemer hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
 • U kunt op dit antwoord reageren binnen 21 dagen na de datum van de brief. Reageert u niet dan neemt Lief hoogsensitief na deze termijn contact met u op om te informeren of de klacht naar wens is afgehandeld.
 • Op uw verzoek kan vervolgens een gesprek plaats vinden op het kantoor van Lief hoogsensitief, Dotterbloemstraat 19, 5953 GZ Reuver.
 • Hierbij zijn aanwezig:
 • – de betrokken Lief hoogsensitief
 • – de persoon die de klacht heeft ingediend, desgewenst samen met maximaal één door hem of haar verzochte persoon. Van dit gesprek wordt door Lief hoogsensitief een verslag gemaakt en naar u toegestuurd. Op dit verslag kunt u binnen 8 dagen reageren.
 • Hebben Lief hoogsensitief en u zich ingespannen om de klacht op te lossen maar is dit niet gelukt dan kunt u, uw klacht kenbaar maken bij de een vertrouwenspersoon via Lief hoogsensitief.
 • De verbetering van ons bedrijfsproces als gevolg van uw klacht zal Lief hoogsensitief brief aan u laten weten.
 • Het oordeel van de vertrouwenspersoon is bindend; eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.
 • De klacht en de wijze van afhandeling wordt gedurende een periode van 2 jaar bewaard.
Explore
Drag