Skip links

Behandelvoorwaarden

Dank u voor het overwegen van een coaching en/of Reiki-behandeling bij “Lief hoogsensitief.”
Ik wil ervoor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van onze overeenkomst en dat uw comfort en veiligheid mijn hoogste prioriteit zijn.

 1. Ik beloof om u altijd eerlijke en waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken.
 2. Ik wil u graag helpen met coaching en Reiki-behandelingen, maar u moet begrijpen dat deze behandeling geheel op eigen risico is.
 3. Hoewel coaching en Reiki veilig is, is er een kleine kans op lichamelijk of geestelijk ongemak. De ongemakken zijn vaak tijdelijk. Ik wil benadrukken dat “Lief hoogsensitief” niet verantwoordelijk is voor dergelijke incidenten.
 4. Coaching en Reiki zijn een aanvulling op medische zorg en geen vervanging ervan. Zorg ervoor dat u medische aandoeningen met uw arts bespreekt.
 5. Tijdens de Reiki-behandeling vragen ik uw toestemming voor fysiek contact, zoals handoplegging. Maak u geen zorgen, uw kleding blijft altijd aan.
 6. U bent geïnformeerd over onze tarieven en gaat hiermee akkoord.
 7. We hebben samen met u behandelopties en een behandelplan besproken en u heeft daar toestemming voor gegeven.
 8. Als onze behandeling niet toereikend is, zullen we u doorverwijzen naar een collega therapeut of arts.
 9. Het is belangrijk om te weten dat u te allen tijde de behandeling kunt beëindigen, hetzij met wederzijds goedvinden, hetzij eenzijdig als u dat nodig acht.
 10. Betalingsopties, zoals contant of per factuur, kunnen in onderling overleg worden geregeld.
 11. We zullen de frequentie van behandelingen samen met u bepalen.
 12. Als u een afspraak moet annuleren, doe dit dan minstens 24 uur van tevoren om extra kosten te voorkomen.
 13. Ik beloof dat alle informatie en gesprekken tijdens de coaching en Reiki- behandeling vertrouwelijk blijven.
 14. Laten we elkaar altijd met respect behandelen en begrijpen dat uw welzijn centraal staat.
 15. Ten slotte wil ik u informeren dat “Lief hoogsensitief” elke vorm van aansprakelijkheid uitsluit.
 16. Verwerking van gegeven (AVG) en klachtenregeling te verkrijgen bij Liefhoogsensitief.

Ik hoop dat u zich comfortabel voelt bij onze overeenkomst en dat u met vertrouwen uw coaching en Reiki-behandeling tegenmoed gaat. Als u vragen heeft of iets niet begrijpt, sta ik altijd klaar om meer informatie te verschaffen.

Met vriendelijke groet,

Karin Simons
Lief hoogsensitief

 

Explore
Drag